Chennaiyil Thiruvaiyaru Season 10 (2014) Photo Gallery

Desa Mangaiyarkarasi Vocal _ Sharanya Sriram Bharatanatyam _ Srekala Bharath Bharatanatyam _ Vithisha
Vocal _ Haricharan Vocal _ Sowmya Saxophone _ Kadri Gopalnath


25.12.2014


Harikatha _ Sindhuja Vocal _ Raginisri Bharatanatyam _ Urmila Sathyanarayanan Vocal _ Dr. Ganesh
Vocal _ Shoba Chandrasekar Vocal _ Aruna Sairam Vocal _ Karthik
Pancha Ratna Kritis

 

 
< Back |   < Home