Chennaiyil Thiruvaiyaru Season 12 (2016) Photo GalleryNamasankeerthanam - O S. Sundar Vocal- Ramnath Venkat Bhagavath Vocal -P V Parameswaran Vocal - Padithurai Padalgal
Bharatanatyam - Subathra Marimuthu Veena - Revathy Krishna Vocal -Sikkil Gurucharan Guitar - Prasanna


23.12.2016


Discourse - Mangayarkarasi Bharatanatyam - Prathishta Gnanaratnasingham Vocal-Kruthi Bhat Vocal - Nisha Rajagopal & Amritha Murali & Vignesh Ishwar
Bharatanatyam - Mayuri Academy Violin - Lalitha & Nandini Bharatanatyam - Urmila Sathyanarayanan Vocal -Sid Sriram
Pancha Ratna Kritis

 

 
< Back |   < Home